Referenti Educazione Civica e PCTO

Classe

Referente Ed. Civica

Tutor PCTO

Classe

Referente Ed. Civica 

Tutor PCTO

4A

Laura Bonaccorso

XXXXXXXXX

1E

Fabio Leone

XXXXXXXXX

5A

Ruben Trevisan

XXXXXXXXX

2E

Fabio Leone

XXXXXXXXX

1A

Pasquale Munno

Alessandra Saccon

3E

Claudio Di Bitonto

Simonetta Codogno

2A

Claudio Di Bitonto

Claudio Di Bitonto

4E

Claudio Di Bitonto

Rita Castaldelli

3A

Savina Missio

Enzo Bellini

5E

Claudio Di Bitonto

Rita Castaldelli

4B

Fabio Leone

XXXXXXXXX

1F

Iolanda Blardone

XXXXXXXXX

5B

 

XXXXXXXXX

2F

Chiara Venturino

XXXXXXXXX

1B

Enrico Manera

Cristiana Bartolini

3F

Francesca Referza

Michelina D'Arcangelo

2B

Matteo Saudino

Matteo Saudino

4F

Paola Chirico

Francesca Referza

3B

 

 

5F

Iolanda Blardone

Chiara Venturino

4C

Annalisa Testa

XXXXXXXXX

1G

Roberto Afrito

XXXXXXXXX

5C

 

XXXXXXXXX

2G

Giorgio Kurschinski

XXXXXXXXX

1C

Donatella Roffi

 Sorella

3G

Marco Piovaz

Rita Castaldelli

2C

Girolamo de Miranda

Girolamo de Miranda

4G

Alessio Coletta

Alessio Coletta

3C

Girolamo de Miranda

Girolamo de Miranda

5G

Giorgio Kurschinski

Giorgio Kurschinski

4D

Grazia Cerulli

XXXXXXXXX

1H

Fabio Leone

XXXXXXXXX

5D

Manuela Callipo

XXXXXXXXX

2H

Iolanda Blardone

XXXXXXXXX

1D

Grazia Cerulli

Grazia Cerulli

3H

Girolamo de Miranda

Rita Castaldelli

2D

Monica Gargano

Monica Gargano

4H

Laura Guandalini

Laura Guandalini

3D

Emilia De Maria

Emilia De Maria

5H

Laura Bonaccorso

Gianluigi Coletta

4 ALPHA

Dimitri Cusenza

XXXXXXXXX

1I

Sabrina Rossi

XXXXXXXXX

5 ALPHA

Giogio Scalla

XXXXXXXXX

2I

Chiara Baldovino

XXXXXXXXX

2 ALPHA

Paola Chirico

Emilia De Maria

3I

Emanuela Rocca

Chiara Baldovino

IV BETA

Emilia De Maria

XXXXXXXXX

4I

Mario Bertelli

Chiara Tognolli

5I

Monica Gargano

Marcella Pilatone

1L

G. Lorusso

XXXXXXXXX

2L

Monica Campanella

XXXXXXXXX

3L

G. Lorusso

G. Lorusso

4L

Clara Bertolino

Paola Cuscinello

5L

Vincenzo Sorella

Clara Bertolino

2M

Dimitri Cusenza

XXXXXXXXX

3M

Fabiana Fulvi

Mario Bertelli

4M

 G. Lorusso

G. Lorusso